Tuesday, December 13, 2005

MUHAKEMETÜ'L - LÜGATEYN

MUHAKEMETÜ’L –LÜGATEYN


ALİ ŞİR NEVAİ yazmıştır.
Türk şairleri İslamiyeti kabul ettikten sonra İRAN edebiyetını örnek aldı.Bu durum Türkçe’yi olumsuz etkiledi, dilimize yabancı diller girmeye başladı.Bu nedenle Türkçe’nin önemini vurguladı , şairleri Türkçe yazmaya çağırdı.
İki lügatın(sözlüğün)karşılaştırması demektir.
Türkçe ile Farsça’yı karşılaştırır.
Türkçe’nin Farsça’dan üstün olduğunu savunur.
Ali Şir Nevai bu eserle şairleri Türkçe yazmaya çağırmıştır.
ALİ ŞİR NEVAİ, Türkçe’nin üstünlüğünü savunurken şunları göz önünde bulundurdu;

Türkçe zengin bir kullanıma sahiptir.
Yeni kelimeler türeten yapım eki vardır, böylece kelime hazinemiz daha geniştir .
Dilimiz o kadar zengindir ki bazı kelimelerin Farsça’da karşılığı yoktur.Bunlara örnek verir.
MUHAKEMETÜ’L – LÜGATEYN’ de Türkler ile Farslar karşılaştırılır.
Zeka, akıl,bilim, erdem, temizlik bakımından karşılaştırır.
Türklerin büyük çoğunluğu Farsça bilir,ama Farslar Türkçe konuşmada aynı başarıyı gösterememiştir .

DİVANÜ LÜGATİ’T TÜRK
KAŞGARLI MAHMUT tarafından yazılmıştır.
Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmıştır.
Türkçe’nin ilk derleme sözlüğüdür.
Eserde Türkçe’nin ağız, şive özelliklerinin yanı sıra efsanelere, destanlara, atasözlerine, tarih ve coğrafyaya da yer verilmiştir.
İKİSİ ARASINDAKİ FARK
MUHAKEMETÜ’L- LÜGATEYN İKİ SÖZLÜGÜN KARŞILAŞTIRILMASIDIR.TÜRKÇE İLE FARSÇA’YI KARŞILAŞTIRIR.TÜRKÇE’NİN ÜSTÜN OLDUĞUNU SAVUNUR.
DİVANÜ LÜGATİ’T TÜRK İSE ARAPLARA TÜRKÇE ÖĞRETMEK AMACIYLA YAZILDI.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home